Företagsavgifter & Gränser

 • ePlånbo
 • Öppna konto

  Obegränsad saldo

 • Ta emot pengar till ePlånbok från:

  Banköverföring

 • Skicka pengar till:

  Papaya ePlånbok

  Återköpsavgift

 • Corporate Clients
 •  

 •  

 •  

  2{3ac4f3c01136209fad6686249b6cc59b1eee863e7e053d9de6e28937fd2f86f0} exkl. tredje partens avgifter


ePlånbokens gränser

Max. totalsaldo
obegränsad
Min. initialt värde

 15,00 • Företagskort
 • Initial kortavgift

  Fysiskt kort

  Mailing of the card where applicable

 • Avgift för ersättning av kort 

 • Ladda Papaya-kort från:

  Banköverföring

  Egen ePlånbok

  Tredje parts ePlånbok

 • Transaktionsavgift
 • Valutaväxlingsavgift på relevanta inköp 
 • Bankomatuttag (lokalt)
 • Bankomatuttag (internationellt)
 • Återbetalningsbehandling
 • Månadsavgift för korthantering
 • Corporate Clients 
 •  

  € 15,00


 • € 6,00

 •  

  N/A

 • € 0,25
 • 3{3ac4f3c01136209fad6686249b6cc59b1eee863e7e053d9de6e28937fd2f86f0}
 • € 2,00
 • € 2,00
 • € 25,00
 • € 1,00

Företagskortgräns


Papaya Företagskort

Mas enskilt laddningsvärde
 10.000
Max totalsaldo
 50.000
Max årlig laddningsgräns
 120.000
Max månatlig laddningsgräns
n/a
Max daglig laddningsgräns
 50.000
Min. initialt laddningsvärde
 15
Max antal enstaka laddningar per dag
5
Max antal tillåtna POS-transaktioner
15
Max tillåtna POS-transaktionsvärde
Max kortsaldo
Max antal på bankomatuttag
2 per dag
Max värde på bankomatuttag
€ 1.000 per dag
Max. laddningsvärde med Kredit/Debetkort
N/A
Bankomatuttag internationellt
Ja