Dataskyddspolicy

Papaya Ltd. (“Papaya” eller “vi”) har som mål att skydda integriteten hos individer som besöker dess webbplats (www.papaya.eu) och kunder som utnyttjar Papayas produkter, antingen via webbplatsen eller på annat sätt.

Papaya Ltd. är en licensierad EMI (Electronic Money Institution) av MFSA (Malta Financial Services Authority) på Malta. Papaya Ltd. är ett registrerat företag hos Registrar of Companies på Malta, med registrerat kontor: 114/3 The Strand, Gzira GZR1024, Malta, och registreringsnummer C 55146. VAT-nummer: MT 2075 1731. Papayas huvudkontor ligger på 31 Sliema Road, Gzira GZR 1637, Malta.

Papaya har utsett en personuppgiftsrepresentant: Marko Dronjaks, chef för efterlevnad (marko@papaya.eu).

Denna sekretess- och dataskyddspolicy är tänkt att ge dig information gällande artikel 19 och 20 i Maltas dataskyddsföreskrift (kapitel 440 i Maltas lagordning).

 

1.Datakontrollant

Papaya är den här webbplatsens datakontrollant, samt för Papayas produkter och tjänster, som tillhandahålls via webbplatsen eller i Papayas lokaler eller lokaler tillhörande dess distributörer och andra kommersiella partner.

Personliga data behandlas eventuellt av andra personer för Papayas räkning (“behandlare”), i enlighet med Papayas anvisningar. Papayas behandlare innefattar eventuellt distributörer av Papayas produkter och andra affärspartner och tjänsteleverantörer. Papaya använder tjänsteleverantörer av webbhotell för webbplats och tillhandahållande av produkter och tjänster (inklusive utan begränsning, kortutfärdare, kortbehandlare och leverantörer av KYC-tjänster och tjänster för grundläggande kundkännedom).

I tillägg till att agera som Papayas behandlare kan distributörer eller andra affärspartner och tjänsteleverantörer, behandla personliga data relaterade till Papayas kunder i enlighet med deras funktion som kontrollant. Utfärdare av elektroniska pengar lagrade på kort utfärdade genom Papaya agerar som kontrollant vad gäller utfärdande av elektroniska pengar och tillhandahållande av tjänster i anslutning till sådana kort. Papaya är inte ansvarig för behandlingen av personliga data via någon person som agerar som datakontrollant; och sådan behandling täcks inte av denna policy.

När vi hänvisar till “behandling” inkluderar detta insamling, inspelning, anordning, lagring, ändring, användning, avslöjande och radering av personliga data.

 

2. Typ av information som samlas in och syfte

2.1.        IP-adress

Vi använder tjänster och verktyg för att samla in och analysera data från besökare och kunder som använder vår webbplats. “Internet Protocol Address” (härefter kallad “IP-adress”) består av information om din dators eller internetanslutna enheter plats och din internetleverantör. Den här informationen lagras automatiskt och inkluderar även datum och tid när du besökte vår webbplats; webbsidor och tjänster du eventuellt använde på vår webbplats; webbplatsen du besökte innan besöket på vår webbplats; och annan information. När din IP-adress lagras, grupperas insamlad data med andra loggade IP-adresser för att vi ska kunna bestämma varifrån besökare på vår webbplats befinner sig geografiskt; hur länge sådana besökare besökte vår webbplats; mest visade sidor; och andra faktorer. Detta låter oss administrera vår webbplats, diagnostisera potentiella serverproblem, analysera besökstrender och kundbeteende, samt allmän statistik; så att vi kan ge dig en bättre internetupplevelse.

2.2.        Cookies

“Cookies” är små textfiler som skickas av en webbplats så att webbplatsen kan komma ihåg vem du är; de fungerar som ett minne och gör att en webbplats kan komma ihåg användare som redan har besökt sajten. Sådana cookies lagras på kundens dator. Det finns två typer av cookies; sessions-cookies och beständiga cookies. Den första typen är tillfällig och sparas i hårddiskens cookie-mapp tills det att du stänger webbläsaren; beständiga cookies har dock en längre giltighetstid och lagras på din hårddisk tills det att den förinställda livslängden går ut eller de tas bort. Vi använder eventuellt både sessions-cookies och beständiga cookies. Du kan välja att acceptera cookies eller inte. Du kan även ställa in webbläsaren att meddela dig när du tar emot eller nekar en cookie. Om användare nekar cookies, kan de fortfarande använda vår webbplats; men de kan eventuellt vara begränsade till vissa områden på vår webbplats.

Mer information om cookies och liknande spårningsteknik tillhandahålls i vår Cookie-policy.

2.3.        Webbsignaler

Webbsignaler är små bildfiler på en webbsida som placeras på en webbplats eller i ett e-brev. Webbsignaler liknar cookies och används för att spåra användares internetaktivitet. Dessa är synliga och du kan förhindra deras funktion genom att ändra webbläsarens cookie-inställningar till att neka cookies. Webbsignaler kan samla in information såsom IP-adress, din dators operativsystem, innehåll visat på webbplatsen och tidpunkten det visades, webbläsartyp och om cookies har konfigurerats tidigare av servern.

Mer information om cookies och liknande spårningsteknik tillhandahålls i vår Cookie-policy.

2.4.        Kommunikation

Om du kontaktar oss får vi viss typ av personlig information; såsom ditt för- och efternamn, adress, telefonnummer, mobilnummer och/eller e-postadress. Vi behåller denna tillhandahållna personliga information för att kunna hantera din förfrågan och ge dig den efterfrågade informationen. Vi kan även använda denna information till att ge dig annan information då och då, som vi kanske anser att du är intresserad av och rent allmänt för direktmarknadsföring och statistikändamål.

Vi kan spela in telefonsamtal och använda sådana inspelningar i bevissyfte och för att förbättra våra tjänster.

Vi spelar in kommunikation via elektronisk post (inklusive de som skickas via e-post, textmeddelande eller onlinefunktioner tillgängliga på vår webbplats); i syfte att tillhandahålla bevis på transaktioner, utförande av våra skyldigheter i enlighet med av kunder ingångna avtal (inklusive tillämpliga villkor och regler); för att förbättra våra tjänster och säkerställa efterföljande av tillämpliga lagar och föreskrifter som vi lyder under.

2.5.        Papayas produkter och tjänster

Vi behandlar personlig information om dig när du ansöker om en av våra produkter eller tjänster, samt när vi tillhandahåller våra produkter och tjänster till dig. Sådan personlig information innefattar till exempel för- och efternamn, adress, telefonnummer, mobilnummer, e-postadress och information om dina transaktioner och konton.

Vi behandlar eventuellt även information om dig eller personer som har en relation till dig, införskaffade från tredje part, för att hantera din ansökan och för att tillhandahålla våra produkter eller tjänster, i synnerhet för att verifiera din identitet och eventuella referenser som tillhandahållits oss, samt rent allmänt för att utföra KYC och grundläggande kundkännedom. Vi använder leverantörer av tjänster inom KYC och grundläggande kundkännedom, samt utför eventuellt sökningar på World-Check och Google.

Personliga data används eventuellt i följande syfte:

(i) utförandet av våra skyldigheter i enlighet med ingångna avtal mellan dig och oss (inklusive tillämpliga villkor och regler)

(ii) kampanjer och marknadsföring av våra produkter och tjänster

(iii) intern utvärdering, analys, forskning, statistik och utveckling och förbättring av våra produkter och tjänster

(iv) för att skydda våra tjänster och produkter från illegal eller obehörig användning, eller av obehöriga personer; samt för att upptäcka och ingripa vid sådan illegal eller obehörig användning eller åtkomst till våra produkter och tjänster

(v) för att säkerställa efterföljande av tillämpliga lagar och föreskrifter som vi lyder under; inklusive lagar och föreskrifter gällande skatt, förhindrande av pengatvätt och finansiering av terrorism; anmälan till behöriga myndigheter, efterföljande av beslut från någon domstol eller behörig myndighet.

Vi måste enligt lag samla in och behandla personlig information gällande dig och personer som har en relation till dig; i synnerhet för att uppfylla våra skyldigheter enligt tillämpliga lagar och föreskrifter för förhindrande av pengatvätt och finansiering av terrorism. Om du inte kan tillhandahålla dokument och information som vi kräver enligt lag, kan vi eventuellt inte tillhandahålla dig de produkter eller tjänster som du efterfrågade, eller slutar eventuellt att tillhandahålla dem till dig.

 

3. Mottagare av personliga data

Personliga data behandlas av våra anställda, tjänstemän och behandlare. Personliga data kan även göras tillgängliga, tillhandahållas eller avslöjas till följande tredje parter:

(i) våra tjänsteleverantörer, inklusive (utan begränsning) revisorer, professionella rådgivare, tjänster inom KYC och grundläggande kundkännedom, samt leverantörer av ICT-tjänster;

(ii) personer du auktoriserar att använda din eWallet eller ditt kort, och andra personer som agerar för eller på dina vägnar;

(iii) utfärdare av elektroniska pengar lagrade på kort utfärdade genom Papaya och andra personer involverade i utförande av transaktioner eller tillhandahållande av våra produkter och tjänster;

(iv) Domstolar, myndighetsorgan, lagstiftare och andra behöriga myndigheter.

 

4. Överföring av personliga data till länder utanför den europeiska unionen

Personliga data överförs eventuellt till länder utanför den europeiska unionen (“Tredje länder”), även om det tredje landet som data överförs till inte garanterar tillräcklig hög säkerhet. Detta kan vara fallet där sådan överföring är nödvändig för att tillhandahålla våra produkter eller tjänster; för utförande av våra avtalsskyldigheter; om det krävs enligt lag eller för etablering; utförande eller försvar av juridiska krav.

 

5. Länkar till andra webbplatser

Vår webbplats innehåller eventuellt länkar till webbplatser som drivs av tredje part. När du ansluter till sådana webbplatser gäller inte längre denna policy, utan istället gäller sekretess- och dataskyddspolicyn på den andra webbplatsen. Vi är inte ansvariga för sekretess- och dataskyddsmetoder på varje webbplats du besöker, vilken kan samla in personlig information.

 

6. Säkerhetsåtgärder

Vår webbplats använder TLS (Transport Layer Security) för att garantera säker kommunikation över internet. Du bör kunna se låssymbolen i webbläsarfönstrets statusfält, och länken startar dessutom med “https://”; vilket visar på en säker webbsida. TLS lägger på kryptering mellan två punkter såsom din dator eller enhet och anslutningsservern. Alla data som överförs under sessionen krypteras först och avkrypteras sedan på mottagande sida. Detta bör säkerställa hemlighållande och säker överföring av data.

 

7. Dina rättigheter som datakälla

7.1.        Rätt till åtkomst

Vi tillhandahåller dig, efter förfrågan och kostnadsfritt, utskriven information om behandlingen av dina personliga data, med undantag för fall där vi är förhindrade enligt lag att göra så. Du kan endast göra sådana förfrågningar inom rimliga intervall, och förfrågan måste tillhandahållas skriftligen med de kontaktuppgifter som anges här under, samt måste vara undertecknad av dig.

7.2.        Rätt att begära rättelse

Även om alla rimliga ansträngningar kommer att göras för att hålla din information uppdaterad, ber vi dig vänligen att informera oss om väsentliga förändringar i personlig information som tillhandahålls oss.

Vi kommer att rätta, blockera eller radera personliga data som inte har behandlats i enlighet med tillämplig lag för dataskydd, på din begäran.

7.3.        Direktmarknadsföring

Du har rätt att motsätta dig, utan kostnad, behandlingen av dina personliga data för användning vid direktmarknadsföring.

Om du är en kund hos Papaya, kan vi använda dina kontaktuppgifter för att skicka elektroniska brev (inklusive via e-post, textmeddelande och onlinefunktioner på vår webbplats) i syfte att marknadsföra liknande Papaya-produkter och -tjänster, om du inte motsätter dig detta. Du har rätt att motsätta dig, utan kostnad, användning av dina kontaktuppgifter för sådana ändamål, när du ansöker om en av våra produkter eller tjänster, eller för varje meddelande om du inte motsatte dig från början.

Vi skickar ingen oönskad kommunikation med hjälp av automatiska samtalsmaskiner, fax eller elektronisk post (inklusive via e-post, textmeddelande och onlinefunktioner på vår webbplats) för något ändamål relaterat till direktmarknadsföring annat än det som nämns i föregående avsnitt; om du inte sedan tidigare har gett oss skriftligt godkännande. Du har rätt att motsätta sig, utan kostnad, att få kommunikation för marknadsföringsändamål skickade via e-post eller någon annan typ av kommunikation, närmare bestämt annat än automatiska samtalsmaskiner, fax eller elektronisk post.

Om du inte vill att dina personliga data behandlas för användning vid direktmarknadsföring, måste du informera oss om detta skriftligen, via e-post eller vanlig post, med kontaktuppgifterna som anges här under.

7.4.        Kontaktuppgifter

Om du vill utnyttja några av dina rättigheter som datakälla eller om du har några frågor, ber vi dig att kontakta oss genom att skicka ett e-brev till customerservice@papaya.eu, eller skriftligen till oss på Papaya Ltd., 31, Sliema Road, Gzira, GZR 1637, Malta.

 

8. Ändringar i denna policy

Om det sker ändringar i denna sekretess- och dataskyddspolicy, ersätter vi denna sida med en uppdaterad version. Det ligger därför i ditt eget intresse att kontrollera sidan “Sekretess- och dataskydd” varje gång du besöker vår webbplats eller använder onlinefunktioner som finns tillgängliga via webbplatsen, för att informera dig själv om eventuella ändringar.

 

Login Login

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på vår webbplats och för att viktiga delar av webbplatsen skall fungera korrekt.
Genom att klicka på någon länk på den här sidan godkänner du att vi använder cookies.
Läs vår cookiepolicy för mer information, inklusive information om hur du ändrar dina inställningar.

Cookiepolicy

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close