Retningslinjer for personvern

Papaya Ltd. ( “Papaya” eller “vi”) forplikter seg til å beskytte personvernet til personer som besøker hjemmesiden (www.papaya.eu) og kunder som benytter seg av Papayas produkter og tjenester, gjennom nettstedet eller på annen måte.

Papaya Ltd er en lisensiert e-pengeinstitusjon underlagt Malta Financial Services Authority (MFSA) på Malta. Papaya Ltd er et selskap registrert i Registrar of Companies i Malta, med forretningsadresse: 114/3 The Strand, Gzira GZR1024, Malta, og registreringsnr. C 55146. VAT No.: MT 2075 1731. Fysisk adresse til Papayas hovedkontor er: 31 Sliema Road, Gzira GZR 1637, Malta.

Papaya har utnevnt en personlig datarepresentant: Marko Dronjaks, direktør for etterlevelse (marko@papaya.eu).

Disse retningslinjene for personvern og databeskyttelse er ment for informasjonsformål, i henhold til artikler 19 og 20 i Maltas Data Protection Act (Chapter 440 of the Laws of Malta).

1 Databehandlingsansvar

Papaya er databehandlingsansvarlig for dette nettstedet, og for Papayas produkter og tjenester som tilbys via nettstedet, eller Papayas lokaliteter, eller lokalitetene til selskapets distributører og andre kommersielle partnere.
Personopplysninger kan bli behandlet av andre personer på vegne av Papaya (“prosessorer”), i samsvar med Papayas instrukser. Papayas prosessorer kan omfatte distributører av Papayas produkter og andre samarbeidspartnere og tjenesteleverandører. Papaya bruker tjenesteleverandør som vert for nettstedet, og for levering av produkter og tjenester (inkludert, uten begrensninger, kortutsteder, kortbehandler, og leverandører av sikkerhetstjenester som Know-Your-Customer (“KYC”) og Due Diligence).
Utover å fungere som Papayas prosessorer kan distributører og andre forretningspartnere og tjenesteleverandører også kunne behandle personopplysningene til Papayas kunder under eget behandlingsansvar. Dessuten vil utsteder av elektroniske penger som er lagret på kort utstedt via Papaya fungere som behandlingsansvarlig i forbindelse med utstedelse av elektroniske penger og levering av betalingstjenester knyttet til slike kort.

Papaya er ikke ansvarlig for behandling av personopplysninger foretatt av personer som fungerer som datakontrollører, og slik behandling dekkes ikke av disse retningslinjene.

Når vi refererer til “behandling” inkluderer dette innsamling, registrering, organisering, lagring, endring, bruk, utlevering og sletting av personopplysninger.

2 Type informasjon som samles inn og formål

2.1. IP-adresse

Vi bruker tjenester og verktøy for å samle inn og analysere data om besøkende og kunder som bruker nettstedet vårt. Inernettleverandøradressen (heretter kalt “IP-adressen”) inneholder informasjon om lokaliseringen av datamaskinen eller enheten på internett og internettleverandøren. Denne informasjonen blir automatisk registrert og vil også inneholde dato og klokkeslett du besøkte vårt nettsted, våre nettsider og tjenester som du kan ha tilgang til på hjemmesiden vår, og kan også omfatte nettstedet du besøkte før du besøkte vårt nettsted og annen informasjon. Når IP-adressen din blir registrert blir de innsamlede dataene gruppert sammen med andre loggede IP-adresser slik at vi kan se den geografiske plasseringen til de som besøker nettstedet vårt, tidspunktet besøkende besøkte nettstedet, hvilke sider de oftest så på og andre opplysninger. Dette gjør oss i stand til å administrere hjemmesiden, diagnostisere potensielle serverproblemer, analysere besøkstrender og kundeatferd, utarbeide statistikk og annet, for å kunne gi brukere en bedre Internett-opplevelse.

2.2. Informasjonskapsler

Informasjonskapsler er små tekstfiler som sendes fra et nettsted slik at nettstedet kan huske hvem du er; de fungerer som et minne, slik at et nettsted kan huske brukere som allerede har besøkt nettstedet. Informasjonskapslene lagres på brukerens datamaskin. Det finnes to typer informasjonskapsler: midlertidige og permanente. Midlertidige informasjonskapsler lagres i mappen på harddisken til du lukker nettleseren, mens permanente informasjonskapsler forblir lagret lenger og blir værende på harddisken til deres forhåndsinnstilte livstid utløper, eller til de blir fjernet manuelt. Vi kan benytte både midlertidige og permanente informasjonskapsler. Du kan velge om du vil godta informasjonskapsler eller ikke. Du kan også stille inn nettleseren slik at den varsler deg når du mottar en informasjonskapsel, eller slik at informasjonskapsler blokkeres. Hvis brukere blokkerer informasjonskapsler, kan de likevel være i stand til å bruke nettstedet vårt, men bruken kan være begrenset til visse deler av nettstedet.

Mer detaljert informasjon om informasjonskapsler og lignende sporingsteknologi er beskrevet i våre retningslinjer for bruk av informasjonskapsler.

2.3. Nettvarder

Nettvarder, også kalt beacons, er små bildefiler på en nettside som plasseres på et nettsted eller i en e-post. Nettvarder ligner på informasjonskapsler og brukes til å spore brukeres bevegelser på Internett. De er usynlige, og du kan blokkere dem ved å endre nettleserens innstilling for informasjonskapsler og sperre informasjonskapsler. Nettvarder kan samle inn informasjon som IP-adresse, datamaskinens operativsystem, innholdet som ble sett på nettsidene og tiden det ble vist, nettlesertype og forekomsten av tidligere informasjonskapsler lagt inn av serveren.

Mer detaljert informasjon om informasjonskapsler og lignende sporingsteknologi er beskrevet i våre retningslinjer for bruk av informasjonskapsler.

2.4. Kommunikasjon

Når du kontakter oss vil vi kunne motta visse personopplysninger som navn og etternavn, adresse, telefonnummer, mobilnummer, og/eller e-post adresse. Vi beholder disse personlige opplysningene vi har mottatt for å kunne behandle forespørselen og for å gi deg den informasjonen du trenger. Vi kan også bruke disse opplysningene til, fra tid til annen, å gi deg annen informasjon som vi antar kan være av interesse for deg, og også for direkte markedsføring og statistiske formål.

Vi kan ta opp telefonsamtaler og bruke slike opptak som dokumentasjon, og for å forbedre våre tjenester.

Vi vil lagre kommunikasjon sendt via elektronisk post (inkludert e-post, tekstmelding, eller via elektroniske fasiliteter som er tilgjengelige på våre nettsider) med det formål å dokumentere transaksjoner, utførelsen av våre forpliktelser i henhold til avtalen som ble inngått med kunden (inkludert gjeldende vilkår og betingelser), for å forbedre våre tjenester og for å sikre etterlevelse av gjeldende lover og forskrifter som vi er underlagt.

2.5. Papayas produkter og tjenester

Vi vil behandle personopplysninger knyttet til deg når du søker om noen av våre produkter eller tjenester, og i forbindelse med levering av våre produkter og tjenester til deg. Slike personopplysninger vil blant annet omfatte navn og etternavn, adresse, telefonnummer, mobilnummer, e-postadresse og informasjon om dine transaksjoner og kontoer.

Vi kan også behandle informasjon relatert til deg eller personer knyttet til deg vi har mottatt fra tredjeparter, for å behandle søknaden og for levering av våre produkter eller tjenester, særlig for å bekrefte identiteten din og eventuelle referanser som er oppgitt til oss, og generelt til å utføre kontroll av KYC og  Due Diligence. Vi bruker leverandører for KYC og Due Diligence-tjenester, vi kan utføre søk på for eksempel World-Check og Google.

Personlige data kan bli brukt til følgende formål:

(i) Oppfyllelse av våre forpliktelser i henhold til avtalen som er inngått mellom deg og oss (inkludert gjeldende vilkår og betingelser).

(ii) Promotering og markedsføring av våre produkter og tjenester.

(iii) Interne vurderinger og analyser, forskning, statistikk og utvikling og forbedring av våre produkter og tjenester.

(iv) For å beskytte våre tjenester og produkter fra ulovlig eller uautorisert bruk, eller fra uautoriserte personer, og for å oppdage og gripe inn i slik ulovlig eller uautorisert bruk eller tilgang til våre produkter og tjenester.

(v) For å sikre overholdelse av gjeldende lover og forskrifter som vi er underlagt, blant annet lover og regler knyttet til skatt, forebygging av hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme, rapportering til aktuelle myndigheter, og etterlevelse av pålegg fra domstol eller annen autorisert myndighet.

Vi er pålagt ved lov å samle inn og behandle visse personopplysninger forbundet med deg og personer knyttet til deg, spesielt for å overholde våre forpliktelser i henhold til gjeldende lover og forskrifter om forebygging av hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme. Hvis du ikke er i stand til å gi opplysningene og dokumentasjonen vi er pålagt ved lov å innhente, vil vi kanskje ikke ha mulighet til å levere produktene eller tjenestene du ber om, eller vil kanskje måtte slutte å levere dem til deg.

3 Mottakere av personopplysninger

Personlige data vil bli behandlet av våre ansatte, ledere og prosessorer. Personlige data kan også være tilgjengelige, gis videre til eller utleveres til følgende tredjeparter:

(i) våre tjenesteleverandører, inkludert (uten begrensninger) revisorer, profesjonelle rådgivere, KYC og Due Diligence tjenesteleverandører og leverandører av IKT-tjenester;

(ii) personer du gir autorisasjon til å bruke din eWallet eller ditt kort, og andre personer som handler for deg eller på dine vegne;

(iii) utstederen av elektroniske penger som er lagret på kort utstedt via Papaya og andre personer involvert i gjennomføring av transaksjoner eller levering av våre produkter og tjenester;

(iv) domstoler, statlige organer, regulatoriske og andre autoriserte myndigheter.

4 Overføring av personopplysninger til land utenfor EU

Personopplysninger kan overføres til land utenfor EU (“tredjeland”) selv om tredjelandet som data overføres til ikke kan garantere en tilstrekkelig grad av beskyttelse. Dette kan være tilfelle der slik overføring er nødvendig for levering av våre produkter eller tjenester, for utførelsen av våre kontraktsforpliktelser, hvis vi er pålagt å gjøre det i henhold til lov, eller for etablering, utøvelse eller forsvar av rettslige krav.

5 Lenker til andre nettsteder

Nettstedet vårt kan inneholde lenker til nettsteder som drives av tredjeparter. Når du kobler til andre nettsteder vil du ikke lenger være underlagt våre retningslinjer, men retningslinjene for personvern og databeskyttelse til nettstedet du videreføres til. Vi er ikke ansvarlige for andre nettsteders retningslinjer og praksis for personvern og databeskyttelse, og vi oppfordrer deg til å lese erklæringene om personvern og databeskyttelse for hvert nettsted du besøker som kan samle inn personlig informasjon.

6 Sikkerhetstiltak

Nettstedet vårt bruker Transport Layer Security (TLS) for å sikre kommunikasjonssikkerhet over Internett. Du vil kunne se hengelåssymbolet i statuslinjen på nettleservinduet, og nettadressen vil også starte med https://, som viser en sikker nettside. TLS gjelder kryptering mellom to punkter, som mellom datamaskinen eller enheten og serveren den kobles til. Alle data som overføres i løpet av økten vil bli kryptert og deretter dekryptert på mottakersiden. Dette sikrer konfidensialitet og sikker overføring av data.

7 Dine rettigheter som datasubjekt

7.1. Innsynsrett

Vi vil, på forespørsel og uten kostnader, gi deg skriftlig informasjon om behandling av dine personlige data, med mindre vi er forhindret fra å gjøre det etter loven. Du kan bare gjøre slike forespørsler med rimelige mellomrom, og forespørselen må sendes oss skriftlig via kontaktinformasjonen gitt nedenfor, og må være undertegnet av deg.

7.2. Rett til å kreve retting

Vi prøver å holde informasjonen om deg så oppdatert som mulig. Vi ber deg om å informere oss om eventuelle vesentlige endringer i personlige opplysninger du har oppgitt.

Ved forespørsel vil vi endre, blokkere eller slette personopplysninger som ikke er behandlet i samsvar med gjeldende lov om beskyttelse av data.

7.3. Direkte markedsføring

Du har rett til å motsette deg, uten kostnader, bruk av personopplysningene dine til direkte markedsføringsformål.

Hvis du er Papaya-kunde kan vi bruke kontaktinformasjonen din til å sende elektronisk post (inkludert via tekstmelding eller e-post, og gjennom elektroniske innretninger tilgjengelige gjennom vår nettside) for å markedsføre lignende Papaya-produkter og tjenester, med mindre du har motsatt deg det. Du har rett til, uten omkostninger, å avvise bruk av dine kontaktopplysninger for slike formål når du søker om et av våre produkter eller tjenester, eller i forbindelse med hver enkelt melding du mottar hvis du ikke har reservert deg i utgangspunktet.

Vi vil ikke sende uoppfordret kommunikasjon ved hjelp av automatiske oppringningssystemer, faks eller e-post (inkludert via tekstmelding eller e-post, og gjennom elektroniske innretninger tilgjengelige gjennom vår nettside) for noen direkte markedsføringsformål utover de som er nevnt i foregående ledd, med mindre du har gitt oss skriftlig samtykke til det. Du har rett til, uten omkostninger, å reservere deg mot å motta kommunikasjon for markedsføringsformål sendt per post eller annen form for kommunikasjon, også utover automatisk oppringningssystem, faks eller elektronisk post.

Hvis du ikke ønsker at dine personopplysninger skal brukes for direkte markedsføringformål, må du informere oss om dette skriftlig, via e-post eller post, ved å benytte kontaktinformasjonen nedenfor.

7.4. Kontaktinformasjon

Hvis du ønsker å benytte deg av noen av dine rettigheter som datasubjekt, eller hvis du har spørsmål, kan du kontakte oss ved å sende en e-post til customerservice@papaya.eu, eller ved å sende et brev Papaya Ltd., 31, Sliema Road, Gzira, GZR 1637, Malta.

8 Endringer i retningslinjene

Hvis vi endrer noe i våre retningslinjer for personvern og databeskyttelse, vil vi erstatte denne siden med en oppdatert versjon. Det er derfor i din egen interesse å sjekke “Retningslinjer for personvern”-siden når du besøker vårt nettsted eller bruker online fasiliteter som er tilgjengelig gjennom nettstedet, for å holde deg informert om eventuelle endringer som kan skje fra tid til annen.

Login Login

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en bedre brukeropplevelse på nettstedet, og for at sentrale deler av stedet skal fungere som de skal.
Ved å klikke på en av lenkene på denne siden gir du oss tillatelse til å bruke informasjonskapsler.
For mer informasjon, inkludert hvordan du kan endre innstillingene dine, kan du lese våre retningslinjer for bruk av informasjonskapsler.

Informasjonskapsler

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close