Εταιρικά Έξοδα & Όρια

 • eWallets
 • Άνοιγμα Λογαριασμού

  Απεριόριστο υπόλοιπο

 • Λήψη χρημάτων στο eWallet με:

  Τραπεζική Μεταφορά

 • Αποστολή χρημάτων σε:

  Papaya eWallet

  Προμήθεια Εξαγοράς

 • Εταιρικοί Πελάτες
 •  

 •  

 •  

  2{3ac4f3c01136209fad6686249b6cc59b1eee863e7e053d9de6e28937fd2f86f0} εξαιρουμένων των εξόδων προς τρίτους


Όρια eWallet

Μέγιστο συνολικό υπόλοιπο
απεριόριστο
Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης

 15,00 • Εταιρικές Κάρτες
 • Αρχικά έξοδα έκδοσης κάρτας

  Κάρτα σε Φυσική Μορφή

  Αποστολή κάρτας εάν απαιτείται

 • Έξοδα Αντικατάστασης Κάρτας σε Φυσική Μορφή

 • Φόρτωση της κάρτας Papaya με:

  Τραπεζική Μεταφορά

  Μέσω του Ίδιου eWallet

  eWallet Άλλης Εταιρείας

 • Έξοδα Συναλλαγής (Εξερχόμενης)
 • Έξοδα συναλλάγματος σε σχετική αγορά 
 • Ανάληψη από ATM (τοπικά)
 • Ανάληψη από ATM (Διεθνώς)
 • Επεξεργασία χρεώσεων
 • Μηνιαία Έξοδα Διαχείρισης Κάρτας
 • Εταιρικοί Πελάτες 
 •  

  € 15,00


 • € 6,00

 •  

  Δ/Δ

 • € 0,25
 • 3{3ac4f3c01136209fad6686249b6cc59b1eee863e7e053d9de6e28937fd2f86f0}
 • € 2,00
 • € 2,00
 • € 25,00
 • € 1,00

Corporate Card Limits


Εταιρική Κάρτα Papaya

Μέγιστο ποσό κατάθεσης
 10.000
Μέγιστο συνολικό υπόλοιπο
 50.000
Μέγιστο ποσό Κατάθεσης Ετησίως
 120.000
Μέγιστο ποσό Κατάθεσης Μηνιαίως
δ/δ
Μέγιστο ποσό Κατάθεσης Ημερησίως
 50.000
Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης
 15
Μέγιστος αριθμός καταθέσεων ανά ημέρα
5
Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός συναλλαγών μέσω POS
15
Μέγιστη επιτρεπόμενη αξία συναλλαγών μέσω POS
Μέγιστο Υπόλοιπο Κάρτας
Μέγιστος αριθμός αναλήψεων από ATM
2 ανά ημέρα
Μέγιστο ποσό ανάληψης από ATM
€1,000 ανά ημέρα
Μέγιστο ποσό κατάθεσης ανά Πιστωτική/Χρεωστική Κάρτα
Δ/Δ
Διεθνείς αναλήψεις από ATM
Ναι